Dňa 9.5.2012 navždy opustil kolektív ZDZS Bratislava a celú záchranársku obec náš drahý kolega, pedagóg, priateľ a záchranár s veľkým srdcom, významná postava slovenského záchranárstva, Vladimír Kostolanský.

Česť jeho pamiatke.

 

 


(Foto: Ministerstvo zdravotníctva SR) Dňa 19.4.2012 navždy opustil záchranársku obec lekár, pedagóg, dlhoročný riaditeľ ZDZS a významná postava histórie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, MUDr. Ján Kovalčík.

Česť jeho pamiatke.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava je zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako štátna príspevková organizácia zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/XXI-3 v znení jej zmien s účinnosťou od 1. januára 1992.

Rozsah činností Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby je stanovený zriaďovacou listinou.
Predmetom činnosti ZDZS je okrem iného poskytovanie služieb:
  • prednemocničnej a neodkladnej zdravotníckej starostlivosti na území hl. mesta SR Bratislavy
  • dopravnej zdravotníckej služby jednotlivým zdravotníckym zariadeniam na území hlavného mesta SR Bratislavy
  • pomocou diaľkových transportov osôb v kritickom stave zaisťovaných odbornými pracovníkmi pozemných a vzdušných transportných zložiek
  • pri zmierňovaní a likvidácii zdravotných následkov hromadných nešťastí a katastrof na území hlavného mesta SR Bratislavy
  • v oblasti výučby a výcviku zdravotnícko-záchranárskych postupov.