Súťaž zdravotníckych záchranárov: Rescue Vrátna 2011


Milí kolegovia, kolegyne, prednášatelia, rozhodcovia a celý realizačný tím Rescue Vrátna 2011.
dovoľte mi vysloviť veľké ĎAKUJEM všetkým Vám, ktorí ste svojou odbornosťou, profesionalitou, objektivitou a v neposlednom rade svojou obetavosťou prispeli k zvládnutiu a úspechu prvého ročníku tohto odborného podujatia.
Budem mi cťou spolupracovať s Vami aj v budúcnosti pri našich ďalších spoločných aktivitách.

Miroslav Chabroň, odborný zástupca
Rescue Vrátna 2011 1.miesto, Falck P. Bystrica
Rescue Vrátna 2011 2. miesto, Tatry Team
Rescue Vrátna 2011 3. miesto, RZP Nitra 1, ZDZS BA

Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011
Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011
Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011
Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011
Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011
Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011 Rescue Vrátna 2011

foto: all rights reserved to ZDZS • Výsledková listina - Rescue Vrátna 2011

 • Bližšie informácie a program sa nachádza tu. [.pdf, 793kB]

 • Prihláška na súťaž sa nachádza tu. [.doc, 60kB]

 • Pokyny pre účatníkov a pokyny k plneniu úloh sa nachádzajú tu. [.pdf, 58kB]

 • Posádky zaregistrované na RV 2011

   PROFESIONÁLNE POSÁDKY:
     1. ZDZS BA 1
     2. ZDZS BA 2
     3. ZDZS BA 3
     4. ZDZS NR 1
     5. ZDZS Levice
     6. ZDZS TO 1
     7. ZDZS TO 2 Ranná rosa
     8. ZDZS BB 1
     9. ZDZS B. Štiavnica
    10. ZDZS NR 2
    11. FALCK 1
    12. FALCK 2
    13. FALCK 3
    14. FALCK 4
    15. Abovskí šráci
    16. Áristky
    17. Oraváci
    18. ZZS Zamed Vinica
    19. Humaj a spol.
    20. Tatry Team
    21. Papo
    22. ZZS Košice Markéza
    23. AZ auto

   ŠTUDENTI:
    1.SZU 1
    2.SZU 2
    3.SZU 3