Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava

  • Upravené:

Sídlo

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11, Bratislava

Korešpondenčná adresa

Antolská 11
P.O.Box 15
850 07 Bratislava 57

Telefón: 00421 2 68206111
Fax: 00421 2 68206144
E-mail: zachrana@emergency-ba.sk
web: www.emergency-ba.sk

Kde nás nájdete

Zobraziť na mape/fotografia

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: štátna pokladnica číslo účtu: 7000287955/8180
IČO: 17336210
DIČ: 2020845827

 

Riaditeľstvo ZDZS, Antolská 11

MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ

tel. 00421 (0)2 682 06111

asistent riaditeľa

tel. 00421 (0)2 682 06111

námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť, hlavný lekár a odborný garant

tel.00421 (0)2 682 06116

vedúci oddelenia personalistiky a miezd

tel. 00421 (0)2 682 06131, 00421 (0)2 682 06132

zásobovanie a sklad ZZS

tel. 00421 (0)2 682 06135

vrátnica, stála služba

tel. 00421 (0)2 682 06145

 

Stanice záchrannej zdravotnej služby

RLP Banská Bystrica 1
adresa: Banská Bystrica

RLP Banská Bystrica 2
adresa: Banská Bystrica

RZP Banská Bystrica 3
adresa: Banská Bystrica

RZP Banská Bystrica 4
adresa: Banská Bystrica

RLP Banská Štiavnica 1
adresa: Banská Štiavnica

RZP Banská Štiavnica 2
adresa: Banská Štiavnica

RLP Bánovce nad Bebravou
adresa: Bánovce nad Bebravou

RZP Bátovce
adresa: Bátovce

RZP Beladice
adresa: Beladice

RZP Bratislava Biskupice
adresa: Krajinská 91, Bratislava

RLP Bratislava Dúbravka 1
adresa: Bratislava Dúbravka

RZP Bratislava Dúbravka 2
adresa: Bratislava Dúbravka

RZP Bratislava Kramáre
adresa: Bratislava Kramáre

RZP Bratislava Nové Mesto
adresa: Bratislava Nové Mesto

RLP Bratislava Petržalka 1
adresa: Antolská 11, Bratislava

RZP Bratislava Petržalka 2
adresa: Antolská 11, Bratislava

RZP Bratislava Petržalka 3
adresa: Antolská 11, Bratislava

MIJ Bratislava Petržalka 4
adresa: Antolská 11, Bratislava

RZP Bratislava Petržalka 5
adresa: Antolská 11, Bratislava

RLP Bratislava Ružinov 1
adresa: Hraničná 2, Bratislava

RZP Bratislava Ružinov 2
adresa: Hraničná 2, Bratislava

RLP Bratislava Staré Mesto 1
adresa: Bratislava

RZP Bratislava Staré Mesto 2
adresa: Bratislava

RLP Bratislava Vajnory 1
adresa: Bratislava

RZP Dolné Lefantovce
adresa: Dolné Lefantovce

RLP Handlová
adresa: Handlová

RZP Horné Janíky
adresa: Horné Janíky

RLP Kremnica
adresa: Kremnica

RLP Krupina
adresa: Krupina

RLP Levice 1
adresa: Levice

RZP Levice 2
adresa: Levice

RZP Malé Ostratice
adresa: Malé Ostratice

RLP Nitra 1
adresa: Nitra

RZP Nitra 3
adresa: Nitra

RZP Nitrianske Pravno
adresa: Nitrianske Pravno

RZP Nitrianske Rudno
adresa: Nitrianske Rudno

RLP Nová Baňa
adresa: Nová Baňa

RLP Nováky
adresa: Nováky

RLP Piešťany 1
adresa: Piešťany

RZP Piešťany 2
adresa: Piešťany

RZP Prašice
adresa: Prašice

RLP Rovinka
adresa: Hlavná 324, Rovinka

RZP Staré Hory
adresa: Staré Hory

RLP Topolčany 1
adresa: Topolčany

RZP Topolčany 2
adresa: Topolčany

RZP Topoľčianky
adresa: Topoľčianky

RZP Trenčianske Jastrabie
adresa: Trenčianske Jastrabie

RLP Vráble
adresa: Vráble

RLP Zlaté Moravce
adresa: Zlaté Moravce

RLP Zvolen 1
adresa: Zvolen

RZP Zvolen 2
adresa: Zvolen

RZP Žarnovica
adresa: Žarnovica

RLP Žiar nad Hronom
adresa: Žiar nad Hronom


 

Dispečing dopravnej zdravotnej služby ZDZS

adresa: Antolská 11, tel. 02 16155

Pri nehodách a život ohrozujúcich onemocneniach vyžadujúcich okamžitý transport do zdravotníckeho zariadenia kontaktujte z akéhokoľvek telefónneho aparátu bezplatne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky na čísle 155 alebo linku tiesňového volania 112.


 

Doručovanie žiadostí podľa Zákona č. 211/2000 Z.z.